• Om företaget

Med lång erfarenhet av idéburen verksamhet

Nyanserat är ett konsultföretag som startade 2011. Namnet kommer från en insikt om att organisationer nästan aldrig är perfekta eller hopplösa, om man ser alla nyanser. Som ledare finns det alltid något att göra för att organisationen ska bli starkare, få ny energi eller vara rustad för de förutsättningar som väntar om några år.  

Nyanserat syftar också på att förändringsarbete alltid behöver anpassas till varje organisations unika förutsättningar. Företagets tjänster vänder sig i första hand till dig som är ledare för en idéburen eller offentlig verksamhet, eller är chef för en verksamhet där resultatet inte enbart kan mätas i ekonomiska termer.

 

Jag som driver verksamheten heter Catarina Ericson och har arbetat med ledningsstöd och organisationsutveckling i medlemsorganisationer och offentlig sektor sedan mitten av 90-talet. Enligt min erfarenhet har offentlig och idéburen verksamhet  mycket gemensamt med andra typer av organisationer, men också unika egenskaper som är viktiga att förstå och ta hänsyn till. Det gäller bland annat hur man styr verksamheten och följer upp ett resultat som inte kan mätas i pengar. Vid större uppdrag samarbetar jag i ett nätverk med andra organisationskonsulter som jag har stort förtroende för. 

Affärsidé

Nyanserat erbjuder konsultstöd i organisationsanalys, strategisk planering och ledningsstöd i förändringsarbete. Verksamheten är specialiserad på idéburna organisationer, och har kundfokus, integritet och ömsesidigt lärande som värdegrund. Min ambition är att vara den organisationskonsult jag själv skulle vilja anlita.

 

Du och dina medarbetare är experter på just er verksamhet men behöver ibland komplettera er bild av organisationen för att kunna navigera i rätt riktning. Det är med den utångspunkten jag utformar mina tjänster.

  • Nyanserat använder aldrig ett fördigt koncept som din organisation ska anpassas till, utan utgår från varje verksamhets unika förutsättningar. Därför får du alltid ett skräddarsytt underlag som är anpassat till din verksamhets uppdrag och karaktär.
  • Om det är angeläget utgår jag från utvecklingsarbete som ni redan genomfört och använder terminologi som är bekant för din organisation
  • Du får alltid en kostnadsfri uppföljning av de tjänster som levereras, vid överenskommen tidpunkt

Läs mer om mina tjänster

Min kompetens

Jag heter Catarina Ericson och har 20 års erfarenhet av organisationsutveckling i ideella organisationer och kommunal verksamhet. Alltid i roller nära, eller som del av den högsta ledningen.

 

Yrkeserfarenheten kommer från roller som chef, verksamhetscontroller, internkonsult, informatör och administrativ samordare inom  ideella organisationer och kommunal verksamhet. Jag har förankrat min yrkeserfarenhet i teoretisk kompetens genom högskolestudier i ledarskaps- och organisationsteori, verksamhetsstyrning och arbetspsykologi. 

 

Innan jag startade mitt företag arbetade jag som chef inom Stockholms stad med ansvar för verksamhetsstyrning och uppföljning i en verksamhet med ca 400 anställda. Jag har även arbetat inom Tyresö kommun, Landsorganisationen i Sverige (LO), Hyresgästföreningen i Stockholm och Socialdemokraternas partistyrelse.

 

Min ambition är att vara den organisationskonsult jag själv skulle vilja anlita. Det innebär att jag har ett genuint intresse för uppdragsgivarens förutsättningar och förståelse för att en lösning inte passar alla. Som konsult vill jag dela med mig av min kompetens så att uppdragsgivaren fortsättningsvis ska kunna driva förändringsarbetet på egen hand.