• Referenser

Referenser

"Hon är innovativ, baserad på saklig grund och kan lansera och implementera sina idéer med stor pedagogisk förmåga, såväl i ledning som via chefer och direkt till medarbetare"

Utdrag ur referens från Inga Lundén, tidigare Stadsbibliotekarie Stockholms stad 

Kontakta info@nyanserat.se för fler referenser.