• Tjänster

Nyanserat har ett brett utbud av tjänster. Både för organisationer som är på väg in i ett förändringsarbete och verksamheter som redan har kommit en bit på väg. Uppdraget kan vara en enstaka insats på några timmar eller ett lågsiktigt konsultstöd under en hel förändringsprocess.

 

Här hittar du kärnan i det konsultstöd som Nyanserat kan erbjuda, men där ryms förstås så mycket mer. Ta gärna personlig kontakt för att se om vi kan erbjuda det ni söker.

Analys

Nyanserat erbjuder hjälp med att analysera organisationens status:  att ringa in styrkor, framgångsfaktorer och förbättringsområden.

 

Analysen genomförs i huvudsak genom intervjuer, enskilt eller i grupp. Den kan göras mer eller mindre omfattande beroende på vilka aspekter ni vill belysa och vilket underlag som redan finns.

 

Resultatet av analysen presenteras skriftligt och muntligt i de forum ni väljer.

 

Läs mer om hur en organisationsanalys kan ge er rätt förutsättningar för förändringsarbetet.

Strategisk handlingsplan

Nyanserat hjälper er att utforma en handlingsplan för förändringsarbetet, med utgångspunkt i era förutsättningar.

Handlingsplanen utformas så att de åtgärder som ger störst effekt får högst prioritet. Den är alltid anpassad till de resurser ni har till förfogande i form av tid, kompetens eller pengar. 

 

En handlingsplan kan antingen byggas på  befintlig kunskap eller  på en analys som jag hjälper er att göra.

 

Läs mer om hur en strategisk handlingsplan blir ert mest effektiva ledningsverktyg.

Förändrings-arbete

Ledningen är den enskilt viktigaste faktorn för att ett förändringsarbete ska bli framgångsrikt. Därför är det viktigt att hela ledningen är bärare av förändringen och att ni har rätt verktyg till ert förfogande.

 

Nyanserat erbjuder ett anpassat utvecklingsstöd genom rådgivning, utbildning eller kommunikationsinsatser.

 

Läs mer om hur Nyanserat kan ge er stöd i att genomföra ert förändringsarbete.

Alltid kostnadsfri uppföljning

Och hur gick det då? Nyanserat erbjuder alltid en uppföljning av levererade tjänster. Den genomförs i ett personligt möte med uppdragsgivaren och har 

tre syften:

  • dokumentera uppdragsgivarens synpunkter
  • reflektion kring effekten av  insatsen
  • slutsatser inför fortsatt förändringsarbete

Det uppföljande mötet är alltid kostnadsfritt.

 

Läs mer om värdet av en uppföljning för dig och din organisation.