Rådgivning, stöd eller extra resurs

Organisationsutveckling kan aldrig genomföras av en extern konsult.

Ledningen är alltid ansvarig för beslut och åtgärder som leder till förändring, och det allra viktigaste verktyget heter kommunikation. För att medarbetarna ska kunna bli del av förändringsarbetet behöver de förstå syftet med förändringarna och sin egen roll på vägen dit. Därför är det avgörande att hela ledningen är bärare av utvecklingsarbetet, och kan ge medarbetarna vägledning i varje enskilt möte.

 

Alla chefer och ledare har olika personligheter, med unika erfarenheter och kompetenser. Nästan ingen har en komplett uppsättning av alla de egenskaper som är önskvärda hos en chef. Därför kan ledningen  behöva rådgivning, stöd och hjälp med delar av genomförandet. Utvecklingsarbete tar också alltid ledningens arbetstid i anspråk, och man kan tillfälligt behöva tillföra extra resurser för att komma igång med de planerade åtgärderna. Det kan till exempel handla om planering och genomförande av en personaldag, att ta fram ett informationsmaterial, stöd i hur man integrerar utvecklingsarbetet i ordinarie verksamhetsplanering eller upplägg för ledningsgruppens planeringsdagar.

 

Jag kan vara ett bollplank när du planerar dina åtgärder, och hjälpa dig med insatser där du bedömer att ledningen behöver stöd i genomförandet. Om min kompetens inte är den rätta eller om jag inte har möjlighet att åta mig uppdraget kan jag hjälpa er att komma i kontakt med andra kompetenta konsulter via mitt personliga nätverk.

Värde för dig

  • Bättre förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklingsarbete
  • Ledningen får verktyg att själva genomföra förändringsarbetet 
  • Ledningen får utvecklad kompetens i förändringsarbete, individuellt och som grupp