Reflektion inför nästa steg

Efter avslutat uppdrag erbjuder jag alla kunder ett kostnadsfritt uppföljningsmöte.

 

Tidpunkten bör vara tillräckligt nära det utförda uppdraget för att minnesbilden ska vara färsk, men samtidigt tillräckligt långt fram i tiden för att båda parter ska ha fått distans till genomförandet. Beroende på vilken insats det handlar om är det också angeläget att åtgärden ska ha hunnit få viss effekt, så att det kan vara en del i samtalet om det fortsatta utvecklingsarbetet.

 

Min ambition är att mötet ska ha ett stort värde för båda parter, där jag får värdefull information om hur mina tjänster kan bli ännu bättre och kunden får tillfälle att reflektera över sitt utvecklingsarbete. Jag erbjuder tjänsten utan kostnad eftersom jag betraktar den som en del i min lärandeprocess.

Värde för dig

  • Tillfälle att reflektera över ert pågående och framtida förändringsarbete
  • Kostnadsfri rådgivning om hur effekten av den genomförda åtgärden påverkar ert fortsatta förändringsarbete